LIÊN HỆ

0988.678.064

Sales Manager:                Ms Thu Hà: 0988.678.064

Mr. Hợp: 0904.596.138

Sales:                               Mr. Hợp: 0904.596.138

Ms. Thoa: 0906.258.502

Sales:                               Ms. Thoa: 0906.258.502

Mr. Mạnh: 0975.850.854

Sales:                               Mr. Mạnh: 0975.850.854

Ms. Mai: 0974.744.114

Sales:                               Ms. Mai: 0974.744.114

Liên hệ